Trần Dương

Louis Land vận động chữ ký yêu cầu Hoàng Quân triệu tập đại hội bất thường, bầu lại HĐQT và ban kiểm soát

Admin

Nhóm cổ đông ủng hộ Louis Land (BII) đã tập hợp đủ chữ ký vào văn bản gửi Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đề nghị triệu tập ĐHCĐ bất thường trong thời hạn 30 ngày.

Nhóm cổ đông Louis Land cho rằng các lý Địa ốc Hoàng Quân hoãn tổ chức đại hội cổ đông do ‘tình hình dịch bệnh’ là không hợp lý.

Văn bản chính thức này đề ngày 23/3/2022 và chỉ gửi Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn- Thương mại- Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, không kiến nghị đến cơ quan quản lý như dự thảo ban đầu. Nhóm cổ đông nêu các lý do cụ thể khẳng định việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông và hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội vào ngày 7/2/2022 với lý do “Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cuộc họp” là không hợp lý do không có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh ở TPHCM diễn biến phức tạp từ số liệu của Sở Y tế TPHCM.

Không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh dịch bệnh ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đại hội của Hoàng Quân và các công ty khác vẫn tiến hành đại hội bình thường. Công ty cũng có thể áp dụng họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Nhóm cổ đông cho rằng, việc Hội đồng quản trị Hoàng Quân hoãn cuộc họp đại hội cổ đông là không có lý do hợp lý và “là hành động tùy tiện, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của HĐQT, đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý theo quy định tại khoản 1 điều 115 và Khoản 1 điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020”.

Vì vậy, nhóm cổ đông Louis Land yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhóm cổ đông. Đại hội này thông qua chương trình họp đại hội thường niên 2022 đã được Công ty thông báo trước đó và bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

Nhóm cổ đông cũng ủy quyền cho luật sư Nguyễn Tiến Hòa, Công ty Luật SBLAW làm việc với Hoàng Quân.

Đáng chú ý, trong danh sách cổ đông ký tên vào văn bản gửi Hoàng Quân lần này chỉ có 25 cổ đông cá nhân đại diện cho 8,26% vốn cổ phần. Hai cổ đông tổ chức là Công ty Dược Lâm Đồng (LDP), thuộc hệ sinh thái Louis Holdings và Công ty cổ phần Chứng khoán APG (APG), mà Louis từng là cổ đông lớn không có tên trong danh sách yêu cầu lần này.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu HQC quay đầu điều chỉnh giảm 1,5% xuống mức 10.100 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,86 triệu đơn vị.

KIm Điền