Trần Dương

Lợi nhuận khủng, Vincafe' Biên Hòa (VCF) lên kế hoạch chia cổ tức 250% bằng tiền

Lê Trí

Công ty cổ phần Vinacafe’ Biên Hòa (mã chứng khoán VCF - sàn HOSE) vừa công bố tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 12/4 tại Khu du lịch Tân Cảng (TP.HCM). Đáng chú ý, công ty lên kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 250% bằng tiền mặt.

vcf-cotuc-1711418914.jpg

Năm 2023, Công ty đạt doanh thu 2.353 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa được công bố, mục tiêu năm nay Công ty đề ra doanh thu đạt từ 2.500 đồng (kế hoạch mức thấp) và 2.800 tỷ đồng (kế hoạch mức cao); lợi nhuận sau thuế đạt từ 470 tỷ đồng (kế hoạch mức thấp), 500 tỷ đồng (kế hoạch mức cao).

Năm 2023, Công ty đạt doanh thu 2.353 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng. Với kế hoạch đề ra của năm 2024, công ty dự kiến sẽ đạt tăng trưởng 6,2% (kế hoạch mức thấp) và tăng trưởng gần 19% đối với kế hoạch mức cao.

Đối với mục tiêu lợi nhuận, công ty dự kiến tăng trưởng 4,4% so với kế hoạch mức thấp và tăng 11% so với kế hoạch mức cao.

Về định hướng chiến lược, Vinacafe’ Biên Hòa sẽ đặt trọng tâm vào việc đột phá, sáng tạo trong việc phát triển sản phẩm mới và khác biệt, đáp ứng “các nhu cầu chưa được thỏa mãn” của người Việt Nam.

Chiến lược thứ hai của Công ty là “Go global”- chiến lược bước ra thế giới nhằm mang thương hiệu và các sản phẩm chất lượng của Vinacafe’ Biên Hòa đến các thị trường rộng lớn, tiềm năng tại châu Á và thế giới.

Chiến lược thứ ba, Công ty sẽ nỗ lực áp dụng các giải pháp sản xuất xanh trong toàn hệ thống, duy trì chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh doanh đi kèm với bảo vệ môi trường.

Trong tài liệu Đại hội có tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Công ty cho biết tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2023 là 1.153 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 là 449,9 tỷ đồng. Lũy kế lợi nhuận năm 2023 sau khi phân phối là 1.603 tỷ đồng.

VCF dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 đồng, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 250%. Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, Vinacafe’ Biên Hòa cũng đã từng thực hiện chi trả cổ tức khủng 250% bằng tiền mặt trong năm 2021.

HẠ VY