Trần Dương

Đường Quảng Ngãi (QNS) chủ thương hiệu Vinasoy báo lãi quý I tăng đột biến 80% thu về 317 tỷ đồng

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Theo đó, công ty thu về gần 317 tỷ đồng lãi ròng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Quý I, QNS ghi nhận doanh thu thuần gần 2,130 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn doanh thu nên lãi gộp tăng 23%, thu về gần 596 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cải thiện từ 26.7% lên 28%.

CTCP Đường Quảng Ngãi thu về gần 317 tỷ đồng lãi ròng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Về từng mảng kinh doanh, Công ty cho biết một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường có sản lượng tiêu thụ tăng 90%, doanh thu tăng 80%, Nha có sản lượng tiêu thụ tăng 22%, doanh thu tăng 23%.

Các sản phẩm còn lại như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo.. ghi nhận sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ, nhưng doanh thu và lợi nhuận xấp xỉ cùng kỳ.

Kỳ này, điểm sáng là doanh thu tài chính đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ, phần tăng tới từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Đối trọng là chi phí tài chính cũng tăng 76% lên trên 38 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Tương tự, chi phí quản lý của Công ty tăng 6%, duy chỉ có chi phí bán hàng được tiết giảm 10%, xuống còn gần 211 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi phí cho quảng cáo, truyền thông, khuyến mãi, dùng thử, chào hàng, trưng bày, spamling gần 80 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi ngày chi gần 900 triệu đồng.

Kết quả, lãi sau thuế quý I đạt gần 317 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Năm 2023, QNS đặt kế hoạch doanh thu 8,400 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 1,008 tỷ đồng, thấp hơn 22%. Kết thúc 3 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được hơn 25% kế hoạch doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm 31/03/2023, Chủ thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy ghi nhận tổng tài sản hơn 11,800 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Riêng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng ở mức 4,850 tỷ đồng, tăng 13% và cũng là nguồn chính tạo nên doanh thu tài chính hàng chục tỷ đồng mỗi quý cho Công ty.

Hàng tồn kho tại cuối quý I tăng mạnh lên hơn 2.1 ngàn tỷ đồng, gấp 2.2 lần đầu năm, biến động chủ yếu do hàng hóa tăng từ hơn 12 tỷ đồng lên hơn 1.5 ngàn tỷ đồng.

Về phía nợ phải trả ghi nhận hơn 4,300 tỷ đồng, tăng 55%. Chiếm phần lớn là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với gần 3,300 tỷ đồng, tăng 1,400 tỷ đồng so với đầu năm.

Được biết, đây là khoản vay tại 3 ngân hàng là BIDV, Vietcombank, Vietinbank đều thuộc chi nhánh Quảng Ngãi.

MINH TRÍ