#

Doanh thu dự kiến đạt 355 tỷ đồng, Cổ phần Hoá An (DHA) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%

Admin

Công ty Cổ phần Hoá An (mã DHA) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 4/1/2023 và thời gian chi trả dự kiến là 13/1/2023.

Tại ĐHĐCĐ năm 2022 tổ chức hồi tháng 4, công ty đưa ra kế hoạch chia cổ tức năm 2022 dự kiến từ 30-50% tiền mặt. Vào tháng 1 và tháng 5 năm nay, Hoá An cũng đã hoàn tất 2 đợt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 50%.

Xí nghiệp Đá Hóa An được thành lập vào năm 1980 nay là Công ty Cổ phần Hoá An hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2000.

Theo thống kê, kể từ khi bắt đầu niêm yết trên sàn, doanh nghiệp này luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt khá đều đặn qua từng năm. Trong 5 năm gần nhất, tỷ lệ cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp luôn dao động từ 25-50% mỗi năm.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán KBSV, DHA sẽ duy trì mức chi trả cổ tức tiền mặt cao trong thời gian tới.

Cụ thể, mức cổ tức tiền mặt của DHA trong giai đoạn 2022-2024 được dự báo sẽ dao động trong khoảng 3.000-6.000 đồng/cp, tỷ suất cổ tức hấp dẫn ở mức 8%-15% so với thị giá. Đáng lưu ý, doanh nghiệp không sử dụng nợ vay trong khi tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng tài sản.

Xí nghiệp Đá Hóa An được thành lập vào năm 1980 nay là Công ty Cổ phần Hoá An hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2000. Năm 2004 doanh nghiệp mới niêm yết trên HoSE với số vốn điều lệ là 38,5 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến đá vật liệu xây dựng. DHA hiện đang quản lý khai thác 3 mỏ đá, bao gồm mỏ đá Núi Gió tại tỉnh Bình Phước, mỏ đá Tân Cang 3 tại tỉnh Đồng Nai và Mỏ đá Thạnh Phú 2 tại tỉnh Đồng Nai.

Hoá An chia cổ tức tiền mặt cao qua từng năm cũng dựa vào nền tảng tài chính tương đối ổn định.

Trong quý III/2022, Hóa An ghi nhận doanh thu thuần đạt 93 tỷ, lãi sau thuế 19 tỷ đồng, tăng tương ứng 37% và 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2022, DHA ghi nhận doanh thu thuần 272 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy vậy, lãi ròng lại giảm 29%, xuống 40 tỷ đồng.

Theo dự báo của Chứng khoán KBSV, tính chung cả năm 2022, doanh thu của DHA sẽ tăng nhẹ lên 355 tỷ đồng.

LÊ TRÍ