Trần Dương

Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) chi 130,8 tỷ đồng trả 50% cổ tức còn lại, nâng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 85% bằng tiền mặt  

Ngày 28/7 tới đây, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Noi Bai Cargo, mã chứng khoán NCT – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2022. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

nct-cotuc-1688080586.jpg

Năm 2023, Noi Bai Cargo thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 677,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 194,76 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 75%.

Với gần 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài sẽ phải chi khoảng 130,8 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/8/2023.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức tạm ứng lần 1/2022 với tỷ lệ 35% bằng tiền. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2022 của NCT qua 2 lần thực hiện là 85% bằng tiền mặt.

Noi Bai Cargo là một trong ít doanh nghiệp dịch vụ sân bay hiếm hoi duy trì được kết quả kinh doanh khả quan trong 3 năm vừa qua, tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt khủng, đều đạt trên 70%.

Ngày 28/6 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu đạt 677,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 194,76 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 75%.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Việt Dũng và miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà từ ngày 28/6. Đồng thời, NCT đã nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Duy Việt, ông Đặng Ngọc Trường và thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tân.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2023, Noi Bai Cargo ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 150 tỷ đồng, giảm 21,45% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 45,2 tỷ đồng, giảm 24,67% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 22,13% mục tiêu doanh thu và 23,2% mục tiêu lợi nhuận năm.

AN NHIÊN