Trần Dương

ĐHCĐ KSB 2024: Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch KSB: Công ty có hơn 1500 ha đất khu công nghiệp đưa vào khai thác vào năm 2024-2025

Trong phần thảo luận tại đại hội, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch KSB chủ trì và chia sẻ thông tin với cổ đông.

Theo ông Đạt, những giấy phép mà công ty xin cấp mới bị chậm do quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, mỏ Phước Vĩnh thời 31/12/2023 chưa hoàn tất việc gia hạn mỏ này.

tl-ha-1716522889.jpg

Ông Phan Tấn Đạt (ngồi) điều hành phiên thảo luận.

“Mỏ Tam Lập cũng bị chậm đến tháng 4 năm nay mới có nên cũng bị chậm. KCN Đất Cuốc khi mở rộng cũng bị chậm. Theo quy định mới thì phải điều chỉnh cả khu do chồng chéo của các luật nên cũng bị chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty.”, ông Đạt cho biết thêm.

Bên cạnh khó khăn, ông Đạt cũng cho thấy những thuận lợi như sau: Thuận lợi mỏ Tam Lập được vào hoạt động, Tam Mỹ cũng đưa vào sản xuất kinh doanh cũng là một thuận lợi. Đặc biệt, KCN Hoa Lư chuẩn bị những công tác để đưa vào sản xuất kinh doanh. Ông Đạt cũng cho biết, công ty có một quỹ đất mới 900 ha. Riêng các quỹ đất của lĩnh vực khoáng sản là hơn 200 ha ta có thể đưa vào kinh doanh.

Chia sẻ về vấn đề đổi tên ông Đạt cho biết do có mảng xây dựng không làm nữa nên xin đổi tên, ngoài ra mảng khu công nghiệp mang lại doanh thu lớn nên xin phép đổi tên để phù hợp với định hướng mới.

Khu công nghiệp Đất Cuốc tỷ lệ lấp đầy bao nhiêu?

Ông Phan Tấn Đạt: Giai đoạn 1 đã lấp đầy. Với giai đoạn mở rộng giai đoạn 1 đã lấp đầy hơn 70%. Còn với giai đoạn 2 đang điều chỉnh theo quy định của luật. Doanh thu dự kiến 250 tỷ đồng. KCN Hoa Lư sẽ có doanh thu vào 2025 sẽ đi vào hoạt động.

Trữ lượng và giá bán của năm 2024 với các mỏ?

Ông Phan Tấn Đạt: Năm 2024, dự kiến khai thác 3,5 triệu m3. Giá bán thì tùy mỏ và tùy khu vực, cũng như từng loại đá khác nhau. Dự kiến doanh thu khoản 450 tỷ đồng.

Có việc pha loãng cổ phiếu hay không?

Ông Phan Tấn Đạt: Việc phát hành thêm gần đây là nhằm để đầu tư vào phát triển của KCN và mang lại lợi nhuận lâu dài, mặc khác cũng để trả nợ ngân hàng. Theo ông Đạt, không có vấn đề pha loãng cổ phiếu mà việc phát hành thêm nhắm đến các lợi ích lâu dài.

AN NHIÊN