Trần Dương

Cổ phần Tasco (HUT) báo lợi nhuận tăng đột biến đến 350% sau sáp nhập SVC Holdings

Ngày 31/8/2023, Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi với SVC Holdings. Sau khi thực hiện hoán đổi, Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ của SVC Holdings.

HĐQT Tasco dự kiến tổ chức lại và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của SVC Holdings từ công ty cổ phần trở thành Công ty TNHH Một thành viên.

tasco-hut-1695956460.gif

Tasco dự kiến tổ chức lại và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của SVC Holdings từ công ty cổ phần trở thành Công ty TNHH Một thành viên.

Theo đó, Tasco trở thành hệ thống phân phối và dịch vụ ô tô lớn nhất tại Việt Nam, hiện nay đang chiếm khoảng 13,5% thị phần trên toàn quốc (theo VAMA, 6 tháng 2023), phân phối 12 thương hiệu xe ô tô qua hệ thống 83 showroom trải dài từ Bắc vào Nam. Đây được coi là bước tiến quan trọng để thực hiện tầm nhìn “trở thành lựa chọn số 1 về giao thông thông minh và dịch vụ ô tô” của Tasco.

Để thực hiện hồ sơ tiếp tục niêm yết theo quy định sau khi Tasco hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi với SVC Holdings ngày 31/08/2023, Công ty đã thực hiện lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước theo đúng quy định và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Theo số liệu Báo cáo, doanh thu năm 2022 của Tasco đạt 26.847 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 1.218% so với doanh thu quy ước 2021, trong đó SVC Holdings đóng góp tới 25.774 tỷ đồng (chiếm tới 96% tổng doanh thu tổng hợp theo quy ước), còn Tasco chỉ ghi nhận hơn 1.073 tỷ đồng.

Về doanh thu tổng hợp theo quy ước, đóng góp lớn nhất đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ ô tô với 25.610 tỷ đồng, chiếm 95,4% tổng doanh thu; mảng thu phí không dừng (VETC) đạt 346 tỷ đồng, chiếm 1,3%; mảng BOT, bất động sản và các lĩnh vực khác đạt 890 tỷ đồng, tương đương chiếm 3,3% tổng doanh thu.

Doanh thu tài chính tăng trưởng 132% so với mức doanh thu tài chính quy ước năm 2021. Các khoản chi phí trong kỳ đều tăng rất cao, cụ thể, chi phí tài chính đạt 467 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng đạt 854 tỷ đồng, cao gấp 10 lần cùng kỳ và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp hơn 9 lần lên 1.101 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quy ước 2022 đạt 739,5 tỷ đồng, tăng trưởng 350% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tasco theo quy ước đạt gần 25.424 tỷ đồng, tăng 15% so với năm tài chính 2021. Hàng tồn kho quy ước của Tasco ghi nhận tăng 63% lên hơn 3.159 tỷ đồng, công ty đã tiến hành trích lập dự phòng hơn 6,7 tỷ đồng cho khoản này.

LÊ TRÍ