#

Cienco 4 (C4G) doanh thu đạt hơn 2.600 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 152 tỷ đồng trong năm 2023

Lê Trí

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (MCK: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 835,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 223% xuống còn 123 tỷ đồng.

cg4-cv-1707010654.jpg

Năm 2023, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.624,2 tỷ đồng và 151,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 31,8 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các chi phí cũng đồng loạt được tiết giảm. Kỳ này, khoản lợi nhuận khác của doanh nghiệp tăng gần gấp 3 lần, lên mức hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả, Cienco 4 báo lãi sau thuế đạt 48,2 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế năm 2023, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.624,2 tỷ đồng và 151,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3,7% và 2% so với năm 2022.

Đóng góp chủ yếu vào cơ cấu doanh thu trong năm của doanh nghiệp là mảng hợp đồng xây dựng với 2.063 tỷ đồng, doanh thu phí BOT với 278,8 tỷ đồng…

Tại thời điểm kết thúc quý IV/2023, Cienco 4 có tổng tài sản đạt 9.727,6 tỷ đồng, tăng 17,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đang nắm giữ 49,6 tỷ đồng tiền mặt, 691,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu trong ngắn hạn của doanh nghiệp cũng tăng 29%, lên mức 4.144,4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính tới cuối năm 2023 của Cienco 4 giảm nhẹ so với đầu năm về mức 795,3 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình như Công trình Bến Thành Suối Tiên (154 tỷ đồng), Dự án Phan Thiết Cầu Giây (79,8 tỷ đồng), dự án XL01 Bùng Vạn Ninh (63,5 tỷ đồng), dự án gói 4 Nghi Sơn Diễn Châu (58,6 tỷ đồng), công trình cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất (51,5 tỷ đồng), dự án Khu đô thị Long Sơn (36 tỷ đồng), dự án Khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ (32,7 tỷ đồng), công trình Cầu Hiếu 2 (5,3 tỷ đồng), công trình khác 295,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Cienco 4, tại thời điểm 31/12/2023, giá trị các công trình xây lắp dở dang của đơn vị là giá trị khối lượng xây lắp đã hoàn thành nghiệm thu với các nhà thầu phụ và sẽ thực hiện nghiệm thu quyết toán với chủ đầu tư, không có công trình tồn đọng.

Tính đến ngày 31/12/2023 tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 5.962 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, có 2.940 tỷ đồng nợ vay tài chính. Khoản người mua trả tiền trước cao gấp 2,3 lần, đạt 1.294 tỷ đồng.

HẠ VY