Trần Dương

Chứng khoán Tiên Phong (ORS) dự kiến vay 1.000 tỷ đồng từ VPBank để đầu tư trái phiếu

Ngày 15/12, HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) đã thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB).

ors-vay-1702949333.jpg

TPS đề nghị VPBank cho vay theo hạn mức/cấp cho Công ty hạn mức tín dụng với giá trị tối đa 1 ngàn tỷ đồng, thời hạn 12 tháng.

Cụ thể, TPS đề nghị VPBank cho vay theo hạn mức/cấp cho Công ty hạn mức tín dụng với giá trị tối đa 1 ngàn tỷ đồng, thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Hạn mức này không có tài sản đảm bảo và các tài sản khác.

TPS sẽ dùng số tiền vay để đầu tư hoặc kinh doanh trái phiếu Chính phủ và chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng là công ty con của VPBank) phát hành.

Hạn mức tín dụng sẽ được VPBank giải ngân cho TPS sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng nêu trên và hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công ty và VPBank.

Trước đó, HĐQT TPS cũng thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành được HĐQT thông qua ngày 03/08, Chứng khoán Tiên Phong sẽ chào bán 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cp được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cp mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong số 1,000 tỷ đồng dự kiến thu được, TPS sẽ dùng 700 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh (chiếm 70% số tiền huy động được), đầu tư vốn 200 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác 100 tỷ đồng; giải ngân trong năm 2024.

Được biết, đây là một trong hai phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 4,000 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của ORS thông qua. Phương án còn lại là chào bán tối đa 200 triệu cp riêng lẻ, giá không thấp hơn mệnh giá 10,000 đồng/cp.

THỊNH HUY