#

Bầu Hiển và nhóm gia đình chi 1.300 tỷ đồng mua cổ phiếu SHB

Admin

Bầu Hiển cùng nhóm cổ đông liên quan chi khoảng 1.300 tỷ đồng thực hiện quyền mua 100 triệu cổ phiếu SHB với giá phân nửa thị trường.

Bầu Hiển và 6 cá nhân, tổ chức có liên quan đã chi 1.348 tỷ đồng để mua vào gần 108 triệu cổ phiếu SHB.

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Chủ tịch ngân hàng, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cùng 5 cổ đông liên quan.

Đáng chú ý, SHB cho biết ông Hiển và 6 cá nhân, tổ chức có liên quan đã chi 1.348 tỷ đồng để mua vào gần 108 triệu cổ phiếu SHB.

Với việc sở hữu hơn 192,5 triệu cổ phiếu SHB trước đợt phát hành, tương đương gần 10% vốn SHB, Tập đoàn T&T (ông Hiển nắm trên 95% vốn) được quyền mua thêm 53,9 triệu cổ phiếu mới với giá 12.500 đồng/đơn vị.

Tập đoàn này đã chi gần 674 tỷ đồng để mua vào toàn bộ cổ phiếu được quyền mua thêm, nâng số lượng nắm giữ tại SHB lên hơn 246,4 triệu đơn vị.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nơi ông Hiển đang là chủ tịch, cũng đã chi xấp xỉ 100 tỷ đồng để mua vào gần 8 triệu cổ phiếu SHB. Sau giao dịch, SHS nâng sở hữu tại SHB từ 28,5 triệu cổ phiếu lên gần 36,5 triệu đơn vị.

Cá nhân ông Hiển đang sở hữu hơn 52,9 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,75% vốn ngân hàng. Với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:28, ông đã mua thêm hơn 14,8 triệu cổ phiếu phát hành, tương đương giá trị giao dịch trên 185 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hiển tại SHB không thay đổi nhưng số lượng nắm giữ đã tăng lên gần 67,8 triệu đơn vị.

Hai người con trai của ông Hiển cũng đã chi lần lượt 200 tỷ và 1,75 tỷ đồng để mua vào gần 16 triệu và 140.000 cổ phiếu SHB.

Hai chị gái bầu Hiển cũng chi ra tổng cộng gần 187 tỷ đồng để mua thêm gần 15 triệu cổ phiếu SHB phát hành thêm.

Trước giao dịch, bầu Hiển cùng hai con trai, hai chị gái và Tập đoàn T&T nắm giữ tổng cộng hơn 356 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 18,5% ngân hàng. Với số cổ phiếu này, nhóm cổ đông bầu Hiển được quyền mua 99,7 triệu cổ phiếu SHB trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đây là quyền mua được phát hành tại đợt chào bán 540 triệu cổ phiếu SHB cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 28%, tức cổ đông nắm 100 cổ phiếu được mua thêm 28 cổ phiếu.

Kim Điền