0988 355 606 lienhe@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Thất thu, thất thoát nguồn lực từ đất

Đất đai là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế nguồn lực này chưa phát huy tiềm năng đúng mức do còn nhiều vướng mắc trong quy định của pháp luật liên quan.
Quang cảnh một trường tiểu học tại TPHCM bỏ hoang hơn 10 năm.

Quang cảnh một trường tiểu học tại TPHCM bỏ hoang hơn 10 năm.

Từ lãng phí có “ý đồ”…

Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp 2013 quy định, “Đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, đã được Hiến định và được quy định trong pháp luật về đất đai, là điều kiện vô cùng thuận lợi để nguồn lực đất đai được phát huy đầy đủ, trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhưng trên thực tế còn nhiều bất cập, của cơ chế chính sách dẫn đến nguồn lực đất đai chưa được phát huy tối đa tiềm năng của nó.

Tại TPHCM có những khu đất vàng trong khu vực trung tâm bị sử dụng lãng phí. Do không đưa vào đầu tư xây dựng kinh doanh, không trở thành cơ sở thương mại, dịch vụ, không tạo ra công ăn việc làm, không đóng góp cho GRDP thành phố, nên giá trị sử dụng của khu đất vàng này cũng chỉ là con số 0.

Hoặc có những doanh nghiệp “thân hữu” xí phần các dự án có quy mô diện tích lớn nhưng không đưa đất vào sử dụng, không triển khai thực hiện dự án do nhiều nguyên nhân, có dấu hiệu “đầu cơ” đất đai, dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai.

Thậm chí, có những khu đất vàng trong khu vực trung tâm thành phố quy mô diện tích lên đến vài chục ha, được chỉ định chủ đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân, chênh lệch địa tô chủ yếu rơi vào túi tư nhân, không được huy động đầy đủ vào ngân sách nhà nước (NSNN) để phục vụ lợi ích công cộng, cũng không thấy dành 20% quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở.

Hay như một khu đô thị mới hiện đại được quy hoạch với hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao tối đa của công trình chưa thật hợp lý, hoặc phê duyệt tỷ lệ phần diện tích làm thương mại, dịch vụ thấp so với phần diện tích làm nhà ở, không phát huy được tối đa giá trị sử dụng của đất đai, sẽ làm giảm nguồn thu và về lâu dài không tạo được nguồn thu ổn định, bền vững cho NSNN.

Chưa hết, nhiều nhà đất công sản được Nhà nước giao cho các tổ chức công lập, hội đoàn, đơn vị sự nghiệp sử dụng làm trụ sở theo chế độ cho thuê đất 50 năm. Sau đó đơn vị thuê đất này hợp tác với doanh nghiệp phát triển dự án (thực chất doanh nghiệp này mới chính là chủ đầu tư), phần lớn lợi nhuận thu được rơi vào túi tư nhân, còn NSNN không thu được tương xứng.

Trong khi đó, cơ chế Chính phủ ban hành khung giá đất, UBND cấp tỉnh căn cứ vào đó để xây dựng, trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành, cũng như cơ chế xác định giá đất cụ thể khi áp dụng vào thực tế, đã không bảo đảm được việc định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường...

Đến lãng phí do chính sách vòng vèo

Những bất cập trong cơ chế, chính sách đang làm nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để giúp thị trường BĐS phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững.

Thực ra Nhà nước chưa sử dụng hiệu quả công cụ lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để làm gia tăng giá trị sử dụng đất, vừa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo được nguồn thu lớn, ổn định, bền vững cho ngân sách.

Trong khi đó quy hoạch có vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng, là tiền đề để nền kinh tế và thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững. Quy hoạch vừa thể hiện tầm nhìn của Nhà nước, vừa thể hiện ý chí của Nhà nước, vừa thể hiện lợi ích của Nhà nước đại diện cho lợi ích quốc gia, công cộng.

Về mặt kinh tế, nguồn lực đất đai được tạo ra nhiều hay ít tùy thuộc vào việc tối ưu hóa khai thác giá trị sử dụng của đất đai. Thế nhưng, trong khi giá trị sử dụng của đất đai phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất, thì mục đích sử dụng đất lại do quy hoạch sử dụng đất quy định. Vì thế, quy hoạch sử dụng đất chỉ phát huy được tác dụng khi có kế hoạch sử dụng đất theo các quy hoạch xây dựng chuyên ngành có tính khả thi, hiệu quả.

Nhà nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, nên phải coi quy hoạch là công cụ rất hiệu quả để huy động nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhưng trong nhiều năm qua, Nhà nước chưa sử dụng hiệu quả quyền năng của mình, nhất là công cụ lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để làm gia tăng giá trị sử dụng đất, vừa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo được nguồn thu lớn, ổn định, bền vững cho ngân sách.

Trên thực tế đã xảy ra không ít trường hợp quy hoạch đã bị điều chỉnh theo “khẩu vị” và lợi ích của nhà đầu tư, dẫn đến làm thất thu NSNN, thất thoát nguồn lực từ đất đai.

Cần tháo gỡ những bất cập

Hiện nay, chưa có đầy đủ các cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiệu quả để thực hiện nguyên tắc: Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ người có đất thu hồi.

Nhà nước chưa thực hiện triệt để chủ trương Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Nhà nước chưa thực hiện hiệu quả phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Thậm chí, Luật Đất đai 2013 đã bỏ quy định đấu thầu dự án có sử dụng đất (trước đó Điều 58 Luật Đất đai 2003 đã quy định cả 2 phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất), trong lúc Luật Đấu thầu 2013, Luật Nhà ở 2014, Luật Đầu tư 2020 đều có quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất. Bên cạnh đó, tài chính đất đai là một trong những vấn đề quan trọng nhất của pháp luật về đất đai, nhưng công tác thể chế hóa còn nhiều bất cập.

Cho đến nay, Nhà nước chưa ban hành thuế BĐS vừa là công cụ điều chỉnh thị trường BĐS rất hiệu quả, vừa tạo được nguồn thu ổn định, bền vững cho NSNN. Chưa có đầy đủ cơ chế chính sách và quy định pháp luật xử lý thỏa đáng về chênh lệch địa tô, để bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Nhà nước cũng chưa thật đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo hài hòa lợi ích, để khắc phục tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện gay gắt, kéo dài. Còn nhà đầu tư cũng chưa thật sự được đảm bảo quyền hưởng lợi từ kết quả đầu tư, tạo được giá trị gia tăng trên đất từ hoạt động đầu tư, để tạo động lực về kinh tế và khuyến khích đầu tư làm gia tăng giá trị sử dụng của đất đai.

Thực tiễn của TPHCM cho thấy, 1ha đất nông nghiệp chỉ tạo ra giá trị khoảng 500 triệu đồng/năm, nhưng 1ha đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đô thị tạo ra giá trị lên đến 55 tỷ đồng/năm, gấp hơn 100 lần.

Lê Hoàng Châu,

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM

Siết hay không siết tín dụng bất động sản?

Theo chuyên gia, siết hay nới lỏng tín dụng là một vấn đề vô cùng hệ trọng cần được nghiên cứu nghiêm túc, nếu không chính thị trường tài sản có vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng.

TÀI CHÍNH ĐA CHIỀU: Rối với... siết hay không siết tín dụng bất động sản

“Hết room cho vay" là câu trả lời của không ít nhà băng với khách hàng vay mua bất động sản thời gian qua.

Nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào ở TP.HCM?

Giới chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thị trường đang mất thanh khoản, do đó trừ khi có nhu cầu ở thật, người dân chỉ nên đầu tư dài hạn.

Theo Sài Gòn Đầu tư Link bài gốchttps://www.saigondautu.com.vn/bat-dong-san/that-thu-that-thoat-nguon-luc-tu-dat-105563.html

Mới nhất

Ngân hàng Nhà nước hạ trần lãi suất huy động để kích hoạt nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

01/04/2023 lúc 09:23

Hôm qua, ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước thông báo giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống 5,5% một năm. Quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ đầu tuần sau (ngày 3/4).

Dabaco (DBC) của đại gia Nguyễn Như So, lợi nhuận sụt giảm mạnh đến 99% chỉ còn 5 tỷ đồng sau kiểm toán đạt 1% kế hoạch năm

01/04/2023 lúc 09:07

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, DBC) vừa công bố BCTC kiểm toán 2022, đáng chú ý lợi nhuận sau kiểm toán giảm mạnh, lãi ròng 2022 của DBC chỉ đạt 5 tỷ đồng, giảm tới 97% so với báo cáo tự lập là 150 tỷ đồng.

Các tổ chức nào là chủ của khoản nợ 10.000 tỷ đồng từ Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - Becamex (BCM)?

01/04/2023 lúc 08:43

Theo thống kê từ HNX, lô trái phiếu BM1908800001 là một trong số 22 lô trái phiếu do Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex – mã chứng khoán BCM) phát hành hiện đang lưu hành. Tổng giá trị 22 lô trái phiếu này hơn 10.000 tỷ đồng.

Năm 2023, Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia kế hoạch lợi nhuận giảm sâu đến 66.7% chỉ còn 186 tỷ đồng

31/03/2023 lúc 10:28

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HoSE: IDI) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 15/4 tại An Giang. Dự kiến công ty sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 cũng như miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT mới.

Năm 2023, Tập đoàn Gelex công bố kế hoạch lợi nhuận giảm đến 39% chỉ còn 1.272 tỷ đồng

31/03/2023 lúc 10:16

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, tăng 16,1% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm gần 39% còn 1.272 tỷ đồng.

ĐHCĐ Chứng khoán Bản Việt: dự định đổi tên công ty, đưa kế hoạch doanh thu đạt 3.246 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng giảm tương ứng 12,4% và 5,6% so với cùng kỳ

31/03/2023 lúc 09:18

Chiều ngày 30/3/2023, Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) đã tổ chức ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hoạt động đạt 3.246 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, giảm tương ứng 12,4% và 5,6%.

Nam Tân Uyên, Sonadezi Giang Điền, Khu công nghiệp Hiệp Phước… những tên tuổi trong nhóm có tỷ lệ nợ cao xấp xỉ 5 lần vốn chủ sở hữu

31/03/2023 lúc 08:40

Thống kê sơ bộ trên các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản có vốn hóa lớn trên 1.000 tỷ đồng tính đến 31/3, một số doanh nghiệp đã có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cao và gần chạm ngưỡng 5 lần.

Lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hé lộ khả năng sáp nhập thêm một ngân hàng khác

30/03/2023 lúc 10:56

Lãnh đạo cao cấp của MSB hé lộ thông tin ngân hàng này đang chuẩn bị phương án sáp nhập thêm một ngân hàng để trình Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 21/4/2023.

Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh của đại gia Đức cá tầm nợ đến 4.600 tỷ đồng, gấp 16 lần vốn chủ sở hữu, lỗ 248,6 tỷ đồng

30/03/2023 lúc 10:36

CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vừa công bố về tình hình tài chính năm 2022, theo đó cho biết công ty lỗ sau thuế gần 248,6 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lãi gần 2,2 tỷ đồng.

QC mới

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:15:02 20/01/2022
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD15,914.9616,075.7216,594.55
EUR25,086.6325,340.0426,492.89
GBP30,098.2130,402.2331,383.44
JPY192.29194.23203.55
SGD16,397.1416,562.7717,097.32
THB606.32673.69699.62
USD22,530.0022,560.0022,840.00
Nguồn: Vietcombank