#

Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đấu giá 7 khu đất rộng 228ha thu về ngân sách địa phương 12.300 tỷ đồng

Admin

Trong năm 2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất trên địa bàn TP. Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc với tổng diện tích hơn 228 ha, dự kiến thu về cho ngân sách địa phương 12.300 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên - Môi trường được giao phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện việc lập đề cương, dự toán kinh phí, nguồn vốn thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo đó, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức đấu giá khu đất mũi Nghinh Phong (13,8 ha) tại phường 2 (TP. Vũng Tàu) dự kiến thu gần 1.500 tỷ đồng và khu đất Công ty TNHH Sửa chữa Tàu biển Vinaline rộng 20 ha tại phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ) dự kiến thu hơn 261 tỷ đồng.

Một khu đất khác là Khu đô thị sinh thái Cù Lao Bến Đình rộng 110 ha tọa lạc tại phường 5, phường 9, Thắng Nhất, Thắng Nhì và khu đất thu hồi của Doanh nghiệp Tư nhân Bạch Đằng rộng 0,8 ha tại phường Thắng Nhì (thuộc TP. Vũng Tàu) cũng sẽ đưa ra đấu giá và dự kiến sẽ thu về hơn 2.130 tỷ đồng.

Hai khu đất tiếp theo tại TP Vũng Tàu là khu đất có diện tích 2,8 ha tại phường 1 và khu đất 4,1 ha tại phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu). Hai khu đất này dự kiến thu về cho ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên- Môi trường tiếp tục đấu giá khu đất Ngân hàng Công thương tại phường 10 và phường 11 (TP. Vũng Tàu) rộng hơn 76 ha, dự kiến thu cho ngân sách 4.463 tỷ đồng.

Hiện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án đầu tư các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên - Môi trường lập đề xuất dự án đầu tư các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Sở Tài nguyên - Môi trường được giao phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện việc lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí thuê đơn vị tư vấn, nguồn vốn thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

LÊ TRÍ