Trần Dương

9 tháng, Tổng công ty Sông Đà (SJG) đạt 93% kế hoạch lợi nhuận, chuẩn bị chi 450 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền

HĐQT Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng). Cổ đông nhà nước sở SCIC hữu đến 99.79% vốn dự kiến hưởng lợi lớn.

song-da-1700621895.jpg
Với doanh thu 4,153 tỷ đồng và lãi sau thuế 573 tỷ đồng sau 9 tháng, SJG đã thực hiện 67% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận.

Theo đó, với gần 450 triệu cp đang lưu hành, ước tính SJG cần chi ra gần 450 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 08/12, thời gian trả dự kiến 28/12.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SJG đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Như vậy, SJG quyết định chỉ trả cổ tức 2022 chỉ bằng một lần duy nhất.

Trong cơ cấu cổ đông của SJG hiện nay, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) - đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước với gần 449 triệu cp đang sở hữu, tương ứng 99.79% vốn, ước tính sẽ thu về gần 449 tỷ đồng từ SJG.

Quý III/2023, Tổng công ty Sông Đà có kỳ kinh doanh khó khăn. Mặc dù doanh thu thuần tăng 19%, đạt 1,833 tỷ đồng với đóng góp chính từ hoạt động xây dựng tăng 66%. Tuy nhiên, biên lãi gộp của chính hoạt động này lại giảm đến 8.8 điểm phần trăm dẫn đến biên lãi gộp của SJG giảm 9 điểm phần trăm về còn 25.5%, tương ứng lãi gộp 468 tỷ đồng, giảm 12%. Mặt khác, chi phí tài chính và chi phí khác tăng mạnh lần lượt 47% và 411%; lãi ròng giảm 15% còn 162 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu gần như đi ngang, đạt 4,153 tỷ đồng. Không còn khoản thu tài chính khủng như cùng kỳ, nên lãi ròng giảm 69% xuống còn 399 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ SJG thông qua mục tiêu năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất 6,200 tỷ đồng, lãi sau thuế 573 tỷ đồng. Như vậy, với doanh thu 4,153 tỷ đồng và lãi sau thuế 573 tỷ đồng sau 9 tháng, SJG đã thực hiện 67% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận.

MINH TRÍ