Siba Group, công ty con của Siba Holdings liên quan đến Heo ăn chay BAF làm ăn thế nào trước thềm niêm yết tại HoSE?

Hôm 13/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa chấp thuận hồ sơ niêm yết 25 triệu cp của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group). Siba Group,  doanh nghiệp “anh em” với Heo ăn chay BAF. Vậy hiện tại Siba Group đang làm ăn như thế nào?

Cụ thể, cổ phiếu Siba Group sẽ được niêm yết và giao dịch trên HOSE với mã giao dịch SBG, tương ứng vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

sbg-kd-1700446639.jpg
25 triệu cổ phiếu Siba Group sẽ được niêm yết và giao dịch trên HOSE với mã SBG, tương ứng vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Được biết, SGB được thành lập năm 2015 với tên gọi CTCP Cơ khí môi trường Việt Nam với 90 tỷ đồng vốn điều lệ, sau đó đổi tên thành CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Syba (Syba Group) vào năm 2020, rồi chuyển thành CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) vào năm 2022.

SBG hoạt động trong mảng cơ khí chế tạo - xây lắp, thương mại và cung cấp dịch vụ, năng lượng. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở các khu vực phía Nam, đặc biệt tại các tỉnh Phú Yên, Tây Ninh, Bạc Liêu.

Kể từ khi thành lập, SBG trải qua 2 lần tăng vốn điều lệ. Tháng 12/2021, Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cổ phần, và đến tháng 12/2022 tăng lên 250 tỷ đồng thông qua IPO.

Siba Group được xem là “anh em” với doanh nghiệp Heo ăn chay BAF (CTCP Nông nghiệp BAF), bởi cùng nằm trong hệ sinh thái của CTCP Siba Holdings, thành viên của Tập đoàn Tân Long.

Hiện tại, Siba Group là công ty con của Siba Holdings (sở hữu 55.6% cổ phần tại thời điểm 30/09/2023). Siba Holdings hiện cũng là cổ đông lớn nhất của BAF - doanh nghiệp đang sở hữu thương hiệu “heo ăn chay”, với tỷ lệ 40.5% ở thời điểm cuối năm 2022.

Cổ đông lớn còn lại của Siba Group là ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, sở hữu 6.06% cổ phần. Chủ tịch HĐQT Siba Group hiện là ông Nguyễn Văn Phú, trình độ Cử nhân Kinh tế, đồng thời là Tổng Giám đốc Siba Holdings.

Theo báo cáo thường niên 2022, doanh thu giai đoạn 2020-2022 đi xuống đáng kể. Năm 2022, Siba Group đạt hơn 4 ngàn tỷ đồng doanh thu, giảm 32% so với cùng kỳ, thực hiện được 78% kế hoạch năm. Trong đó, mảng thương mại chiếm phần lớn doanh thu, ghi nhận hơn 3.6 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận gộp các mảng giảm mạnh so với cùng kỳ, ngoại trừ mảng xây lắp tăng 254%, đạt hơn 76 tỷ đồng năm 2022.

Dẫu vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 37.4 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Cập nhật mới nhất tại quý 3/2023, SBG đạt 803 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp còn 26 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 27%.

Các chỉ tiêu khác trong kỳ biến động nhưng không có nhiều tác động. Kết quả, lãi sau thuế của SBG đạt 13 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 30%.

Dù quý III giảm lãi, kết quả lũy kế của SBG tỏ ra tương đối khả quan. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Doanh nghiệp đạt gần 3.1 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 7%; lãi sau thuế 31 tỷ đồng, tăng 15%.

Thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của SBG đạt gần 1.2 ngàn tỷ đồng, giảm gần 1/2 so với đầu năm. Lượng tiền mặt nắm giữ 9.8 tỷ đồng (đầu năm hơn 81 tỷ đồng).

Khoản mục giảm đáng kể nhất là phải thu ngắn hạn, ghi nhận 635 tỷ đồng, giảm 49% so với đầu năm, chủ yếu giảm ở khoản phải thu ở các khách hàng khác. Hàng tồn kho cũng giảm mạnh còn 163 tỷ đồng (61%).

Phía nguồn vốn, nợ phải trả của Doanh nghiệp giảm 56%, còn gần 748 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn.

LÊ TRÍ

Link nội dung: https://businessforum.vn/siba-group-cong-ty-con-cua-siba-holdings-lien-quan-den-heo-an-chay-baf-lam-an-the-nao-truoc-them-niem-yet-tai-hose-a3155.html