IDICO lập công ty bất động sản IDICO Tiền Giang, vốn điều lệ 900 tỷ đồng

IDICO góp 65% số vốn của công ty mới, tương ứng số tiền 585 tỷ đồng.

Tổng công ty IDICO với tư cách cổ đông sáng lập sẽ góp 65% vốn điều lệ, tương đương 585 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC) vừa công bố nghị quyết thành lập Công ty Cổ phần IDICO Tiền Giang với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Tổng công ty sẽ góp 65% vốn, số còn lại là các cổ đông khác.

Ngành nghề kinh doanh chính của IDICO Tiền Giang là kinh doanh bất động sản: đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung.

Tổng công ty cử ông Đặng Chính Trung, Tổng Giám đốc IDICO sẽ là người đại diện 35% trong tổng 65% vốn tại IDICO Tiền Giang và giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hồng Hải và ông Phan Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc IDICO mỗi người đại diện 15% trong tổng 65% vốn và cùng tham gia vào HĐQT IDICO Tiền Giang. Ông Hải sẽ là Giám đốc của công ty mới này.

HĐQT IDICO vừa thông qua việc thoái vốn toàn bộ vốn tại 4 đơn vị do cần tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Các công ty dự kiến thoái bao gồm CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, CTCP Đầu tư Đồng Thuận, Trường Đại học Công nghệ Vinh và CTCP Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam. Tổng giá trị đầu tư tại các công ty này tại ngày 30/9 gần 47 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết đang tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính và cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

Giá cổ phiếu IDC đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, từ 35.000 đồng/cp lên 87.300 đồng/cp chốt phiên 16/12, tức gấp 2,4 lần.

Trung Tĩnh

 

Link nội dung: https://businessforum.vn/idico-lap-cong-ty-bat-dong-san-idico-tien-giang-von-dieu-le-900-ty-dong-a1365.html